Mažeikių rajono savivaldybės tarybos
2010 m. sausio 29 dienos sprendimu Nr. T1-19
„Dėl užmokesčio už vaikų papildomąjį ugdymą neformaliojo ugdymo mokyklose", nustatytas mėnesinis mokestis 4,34 €.

f t g