Moksleivių namų bendruomenė

 

Neformalus vaikų švietimas – organizuota, kryptinga veikla, kurią Moksleivių namų bendruomenė  vykdo  60 metų.  Įstaigą lanko per 560 ugdytinių, dirba 21 pedagogas.  
Mūsų durys jums visada atviros. Ir visai nesvarbu kiek jums metų - mes jau išmokome draugauti su įvairaus amžiaus vaikais ir moksleiviais, nes iš tikrųjų mes visi esam šio  amžiaus gyventojai, nes vaikštome po tuo pačiu dangum, džiaugiamės ta pačia saule, sėdim po tais pačiais medžiais ir klausome to paties vėjo. Ir šito gyvenime niekada neišmoksi, tai galima tik suvokti. Tas suvokimas visada ateina greičiau, jeigu kažkur su mumis yra šokis, muzika,  daina, teatras, technologijos,  dailė ...
Mūsų siekis -  padėti vaikui tapti asmenybe, gebančia atsakingai ir kūrybiškai spręsti problemas, aktyviai veikti visuomenėje ir prisitaikyti prie kintančios aplinkos bei  surasti įdomią veiklą laisvalaikiui.
Didelė laimė ir atsakomybė prisiliesti prie vaikų gyvenimo - klausytis jų linksmo čiauškesio, džiaugtis pasiekimais, atradimais, mylėti juos.

 

Direktorė

Rasa Jurgaitienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aida Aleksejevienė

 

Specialistė, renginių organizatorė

Stasė Barkuvienė

DAILĖS STUDIJA

Mokytoja

Genė Brasienė

DAINOS STUDIJA KREGŽDUTĖ”

Mokytoja

Eleonora Kirkilienė

MUZIKOS STUDIJA ISO”

Mokytoja

Andrius Krivickas

JAUNŲJŲ ŽURNALISTŲ DIRBTUVĖS

Mokytoja

Virginija Steponavičienė

GITAROS STUDIJA

Mokytoja

Vilma Rakauskaitė

KOMPIUTERINIS UGDYMAS

Mokytojas

Rolandas Mikulskis

STUDIJA AKIMIRKA”

Mokytoja

Stasė Barkuvienė

DIZAINO STUDIJA

Mokytoja

Irutė Miltakienė

SVETAINĖ SMALIŽIUS”

Mokytoja

Laimutė Stonkuvienė

ŠOKIŲ STUDIJA SAULĖ”

Mokytoja

Koncertmeisterė

Ramutė Plonienė

Janina Kalendrienė

ŠOKIŲ STUDIJA SOLO”

Vadovė

Koncertmeisterė

Inga Krikščiukienė

Jurgita Jurevičienė

TEATRO STUDIJA ATŽALYNAS”

Mokytoja

Daiva Jaškulienė

VAIKŲ STUDIJA GANDRO NAMAS”

Mokytojos

Jurgita Jurevičienė

Inga Krikščiukienė

Irutė Miltakienė

ŽALIOJI STUDIJA

Mokytoja

Nijolė Plaušinienė

VAIKŲ STUDIJA NYKŠTUKAS”

Mokytoja

Laimutė Stonkuvienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Meilė Ulbienė

 

Vyr. buhalterė

Živilė Zakatova

 

Aptarnaujantis personalas

Ramutė Balčiauskienė

Romutė Pušinskienė


Moksleivių namų bendruomenė yra už atvirų, kūrybingų, savitai mąstančių, tolerantiškų, bendrauti ir kurti mokančių motyvuotų ugdytinių  visuomenę

 

Pavadinimas 2016 - 2017 m. 2017 - 2018 m.

Darbuotojai

Pedagogai

28

19

25

19

Metodininkai

Vyr. mokytojai

8

4

7

3

Mokytojai

Neatestuoti

7

-

9

-

Ugdytiniai 549 544

 

Lankančių vaikų skaičius pagal studijas (būrelius).

 

f t g