Konkurso paskelbimo data  2017 m. rugpjūčio 21 d.
Atranka vyks 2017 m. rugsėjo 5 d. 10.00 val.

Mažeikių Moksleivių namų direktoriaus pareigoms eiti.
Konkurso paskelbimo data 2017 m. rugpjūčio 17 d.
Atranka vyks 2017 m. spalio 11 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,75 -8,34 bazinio dydžio.

f t g