MAŽEIKIŲ MOKSLEIVIŲ NAMŲ
STRATEGINIS  PLANAS
2014-2016 M.


Vizija

Moksleivių namai Mažeikių rajone bus patrauklus vaikų ir jaunimo iki 18 metų saviraiškos plėtotės ir asmenybės bendražmogiškųjų ir sociokultūrinių vertybių ugdymo centras per prasmingą laisvalaikio organizavimą.


Misija

Mažeikių Moksleivių namai remiantis demokratijos principais sudaro galimybes saugiai išgyventi vaikystės ir ankstyvosios jaunystės tarpsnį, kuriant galimybes Asmenybės augimui per išplėtotą daugiaprofilinę veiklą.


Etosas

Vaikas viso proceso centre, tenkinant jo pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, skiepijant pasididžiavimą ir kuriant kultūringos, atviros įstaigos įvaizdį.


Visas strateginis 2014-2016 metų planas.

f t g