Moksleivių namų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pastaba: Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo turimų vaikų grupių skaičiaus, kontaktinių valandų.

Biudžetas – 304,7 tūkst. €.
Mokymui ir ūkio išlaidoms – 3,3 tūkst. €.
Darbo užmokestis – 296,8 tūkst. €.
Socialinės išmokos - 0,3 tūkst. €.
Sodra - 4,3 tūkst. €.

Tėvų įnašai už neformalųjį ugdymą – 16,2 tūkst. €, kurie pagal sąmatą skirti įstaigos ūkio išlaikymui.
Kvalifikacijos tobulinimui metams – 0,4 tūkst. €.

 

Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2020 m.

 Finansinės būklės ataskaita už 2020 metus 2 ketv.

 Finansinės būklės ataskaita už 2020 metus 1 ketv.

Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2019 m.

 Finansinės būklės ataskaita už 2019 metus.

Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaita už 2018 m.

 Finansinės būklės ataskaita už 2018 metus.

 

 

 

f t g