Moksleivių namų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 

Pareigybės
pavadinimas

2015 m.

priskaičiuotas
vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
(€.)

2016 m.

priskaičiuotas
vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
(€.)

2017 m.

priskaičiuotas
vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
(€.)

 

Direktorius

1027

1049

1182

Pavaduotojas

840

879

766

Specialistas

340

568

210

Vyr.buhalteris

776

639

718

Koncertmeisteris

607

650

662

Mokytojas

612

613

405

Vyr.mokytojas

714

465

353

Metodininkas

777

911

771

Valytoja

MMA

MMA

MMA

Kitas aptarnaujantis personalas

MMA

MMA

MMA

 

Pastaba: Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo turimų vaikų grupių skaičiaus, kontaktinių valandų.

Biudžetas – 261,0 tūkst. €.
Mokymui ir ūkio išlaidoms – 2,0 tūkst. €.
Darbo užmokestis – 197,80 tūkst. €.
Sodra - 61,20 tūkst. €.

Tėvų įnašai už papildomą ugdymą – 17,2 tūkst. €, kurie pagal sąmatą skirti įstaigos ūkio išlaikymui.
Kvalifikacijos tobulinimui metams – 0,4 tūkst. €.

Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2017 m.

 Finansinės buklės ataskaita už 2017 metus I ketvirtis.

Finansinės buklės ataskaita už 2017 metus II ketvirtis

Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2016 m.

Finansinės buklės ataskaita už 2016 metus I ketvirtis.

Finansinės buklės ataskaita už 2016 metus II ketvirtis.

Finansinės buklės ataskaita už 2016 metus III ketvirtis.

Finansinės buklės ataskaita už 2016 metus.

 

 

f t g