Copyright 2022 - Mažeikių moksleivių namai

Kainoraštis

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022-02-23 sprendimu Nr. T1-49 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį vaikų švietimą ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą Mažeikių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytas 6,00  Eur mėnesinis atlyginimas.

 Mažeikių moksleivių namų ugdytinių atlyginimo už neformalųjį ugdymą lengvatų taikymo, surinkimo ir pinigų į banką įnešimo tvarka.

f t g m

Apie mus

Neformalus vaikų švietimas – organizuota, kryptinga veikla, kurią Moksleivių namų bendruomenė  vykdo  60 metų.  Įstaigą lanko per 598 ugdytinių, dirba 16 pedagogų.  

1,2 % parama

Užpildykite FR0512  formą tiesiogiai EDS portale.

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!)   5 Mokestinis laikotarpis – (nurodykite praeitus metus) 

(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – 

(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]

(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190192462

Kontaktai

Adresas:
Žemaitijos g. 4
LT-89149 Mažeikiai

El.paštas: moksleiviunamai@kli.lt,
info@moksleiviunamai.lt 
Telefonas: 8 (443) 70 609

Direktorė  Rasa Jurgaitienė
Telefonas: 8 (443) 79 891