Copyright 2024 - Mažeikių moksleivių namai

Mūsų bendruomenė

Moksleivių namų bendruomenė

 

Neformalus vaikų švietimas – organizuota, kryptinga veikla, kurią Moksleivių namų bendruomenė  vykdo  60 metų.  Įstaigą lanko per 640 ugdytinių, dirba 18 pedagogų.  
Mūsų durys jums visada atviros. Ir visai nesvarbu kiek jums metų - mes jau išmokome draugauti su įvairaus amžiaus vaikais ir moksleiviais, nes iš tikrųjų mes visi esam šio  amžiaus gyventojai, nes vaikštome po tuo pačiu dangum, džiaugiamės ta pačia saule, sėdim po tais pačiais medžiais ir klausome to paties vėjo. Ir šito gyvenime niekada neišmoksi, tai galima tik suvokti. Tas suvokimas visada ateina greičiau, jeigu kažkur su mumis yra šokis, muzika,  daina, teatras, technologijos,  dailė ...
Mūsų siekis -  padėti vaikui tapti asmenybe, gebančia atsakingai ir kūrybiškai spręsti problemas, aktyviai veikti visuomenėje ir prisitaikyti prie kintančios aplinkos bei  surasti įdomią veiklą laisvalaikiui.
Didelė laimė ir atsakomybė prisiliesti prie vaikų gyvenimo - klausytis jų linksmo čiauškesio, džiaugtis pasiekimais, atradimais, mylėti juos.

 

 

Direktorė

Rasa Jurgaitienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aida Aleksejevienė

 

Specialistė, renginių organizatorė

Stasė Barkuvienė

DAILĖS STUDIJA

Mokytoja

Genė Brasienė

DAINOS STUDIJA KREGŽDUTĖ”

Mokytoja

Eleonora Kirkilienė

MUZIKOS STUDIJA ISO”

Mokytojas

Andrius Krivickas

ANGLŲ KALBOS STUDIJA

Mokytoja

Daiva Varapnickienė

KOMPIUTERINIS UGDYMAS

Mokytojas

Rolandas Mikulskis

STUDIJA AKIMIRKA”

Mokytoja

Stasė Barkuvienė

SVETAINĖ SMALIŽIUS”

Mokytoja

Laimutė Stonkuvienė

ŠOKIŲ STUDIJA SAULĖ”

Mokytoja

Koncertmeisterė

Ramutė Plonienė

Janina Kalendrienė

ŠOKIŲ STUDIJA SOLO”

Vadovė

Koncertmeisterė

Inga Krikščiukienė

Jurgita Jurevičienė

TEATRO STUDIJA ATŽALYNAS”

Mokytoja

Daiva Jaškulienė

VAIKŲ STUDIJA GANDRO NAMAS”

Mokytojos

Jurgita Jurevičienė

Inga Krikščiukienė

Raminta Lupeikienė

Justina Petrikaitė-Gedutienė

ŽALIOJI STUDIJA

Mokytoja

 

KERAMIKOS STUDIJA „MOLINUKAS“

Mokytoja

Ilona Jonušienė

KŪRYBINĖS MENŲ DIRBTUVĖLĖS „Multi“

Mokytoja

Edita Baltrušaitienė

MENO STUDIJA LumArt

Mokytoja

Edita Baltrušaitienė

 

Ūkvedė

Meilė Ulbienė

 

Vyr. buhalterė

Specialistė

Živilė Zakatova

Loreta Kvedaraitė

 

Aptarnaujantis personalas

 

 

Ramutė Balčiauskienė

Romutė Pušinskienė

Danutė Mačienė

Asta Litvinienė

Moksleivių namų bendruomenė yra už atvirų, kūrybingų, savitai mąstančių, tolerantiškų, bendrauti ir kurti mokančių motyvuotų ugdytinių  visuomenę

 

Pavadinimas 2021 - 2022 m. 2022- 2023 m. 2023- 2024 m.

Darbuotojai

Pedagogai

24

17

25

18

25

18

Metodininkai

Vyr. mokytojai

9

4

9

5

10

5

Mokytojai

Neatestuoti

2

-

2

-

1

-

Ugdytiniai 579 579 651

Lankančių vaikų skaičius pagal studijas (būrelius).

MOKSLEIVIŲ NAMŲ TARYBA

Tarybos pirmininkė -  Eurika Uščinienė
Tarybos nariai:
1. Ingrida Mikulskienė - socialinė partnerė
2. Genė Brasienė – mokytoja metodininkė
3. Aida Aleksejevienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Stasė Barkuvienė - specialistė, mokytoja
5. Rolandas Mikulskis - kompiuterinio ugdymo studijos  mokytojas metodininkas
6. Laimutė Stonkuvienė – neformaliojo ugdymo mokytoja
7. Gintarė Ramontaitė - vaikų ir jaunimo tarybos pirmininkė, „Akimirkos“ studijos ugdytinė
8. Elija Nakaitė - vaikų ir jaunimo tarybos narys, teatro studijos „Atžalynas“ ugdytinė

 

MOKSLEIVIŲ NAMŲ VAIKŲ IR JAUNIMO TARYBA

Tarybos pirmininkė: Gintarė Ramontaitė, renginių organizavimo studija "Akimirka" (Gabijos gimnazija, 4 kl.)
Tarybos nariai:
1. Elija Nakaitė, teatro studijos „Atžalynas“ ugdytinė (Ventos progimnazija, 8 kl.)
2. Danielė Norvilaitė, studija „Smaližius" (Kalnėnų progimnazija, 6 kl.)
3. Goda Mockutė, Dailės studija (Gabijos gimnazija, I kl.)
 

f t g m

Apie mus

Neformalus vaikų švietimas – organizuota, kryptinga veikla, kurią Moksleivių namų bendruomenė  vykdo  60 metų.  Įstaigą lanko per 640 ugdytinių, dirba 18 pedagogų.  

1,2 % parama

Užpildykite FR0512  formą tiesiogiai EDS portale.

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!)   5 Mokestinis laikotarpis – (nurodykite praeitus metus) 

(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – 

(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]

(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190192462

Kontaktai

Adresas:
Žemaitijos g. 4
LT-89149 Mažeikiai

El.paštas: moksleiviunamai@kli.lt,
Telefonas: +370 443 70 609

Direktorė  Rasa Jurgaitienė
Telefonas: +370 443 79 891