• 1

  Mažeikių moksleivių namai, čia laukiamas kiekvienas moksleivis

 • 2

  Atrask sau patinkančią studiją

 • 3

  Mažeikių moksleivių namai, čia laukiamas kiekvienas moksleivis

 • 4

  Atrask sau patinkančią studiją

Copyright 2024 - Mažeikių moksleivių namai

Nuoširdžiai dėkojame visiems karpinių konkurso „Velykinis kiaušinis 2024”

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems karpinių konkurso „Velykinis kiaušinis 2024” dalyviams už gražius ir kūrybingus darbelius. Labai smagu, kad išbandėte karpinių meną, prisilietėte prie tautodailės. Visi jaunieji menininkai verti pačių gražiausių pagyrimų ir šilčiausių kūrybinių linkėjimų! Sveikiname nugalėtojus ir nominantus!

DIPLOMAI 1 - 4 kl.

I vieta – Luknė Kauneckaitė, 4 kl.

II vieta – Ugnė Žemkauskaitė, 2 kl.; Patricija Burbaitė, 4 kl.; Luknė Šalvaitytė, 2 kl.; Morta Kauneckaitė, 1 kl.

III vieta – Emilis Karušis, 2 kl.; Milita Putelytė, 1 kl.; Tajus  Avižius, 2 kl.; Milana Igarytė, 4 kl.; Mingailė Norvaišaitė, 1 kl.

NOMINACIJOS už kūrybinio darbo savitumą skiriamos:

Milai Janukonytei, Austėjai Eimanavičiūtei, Viltei Gaidelytei, Guostei Mrtinkevičiūtei, Gretai Prapuolenytei, Rugilei Prapuolenytei, Justui Piliučiui, Emilijai Šimkutei, Kamilei Buivydaitei, Patricijai Šimonytei, Viktorijai Maliginai, Evelinai Freimontaitei, Elenai Jusčiūtei

DIPLOMAI 5-7 kl.

I vieta – Andrėja Sidorovaitė, 7 kl.

II vieta – Goda Ąžuolaitė, 6 kl.; Kamilė Sakalauskaitė, 7 kl.; Laura Pečiulytė, 7 kl.; Radvilė Naudžiūtė, 6 kl.

III vieta - Arnas Eringis, 7 kl.; Agnė Joteikaitė, 7 kl.; Greta Liaukevičiūtė, 6 kl.; Viltė Raustytė, 6 kl.

NOMINACIJOS už kūrybinio darbo savitumą skiriamos:

Austėjai Biriukaitei, Adelei Simanavičiūtei, Urtei Borneikaitei, Titui Kaminskui, Modestai Budreikaitei, Gustui Baranauskui, Ugnei Kezytei, Aurėjai Jagupenkaitei, Lukui Stongvilui

DIPLOMAI 8-12 kl.

I vieta – Gabija Stasiūnaitė, 8 kl.

II vieta – Ema Jasiulytė, 9 kl.

NOMINACIJA už kūrybinį žaismingumą skiriama Ervinui Paulauskui

ORIGINALIAUSIO KARPINIO NOMINACIJA skiriama Kamilei Kavaliauskaitei, 9 kl.

********

• Kiekvienos dalyvių grupės I-ų vietų nugalėtojai ir Originaliausio karpinio autorius bus apdovanoti diplomais, atminimo dovanėlėmis, o nugalėtojus ruošę mokytojai gaus padėkos raštus, kuriuos išsiųsime paštu. 

• Kiekvienos dalyvių grupės II-ų ir III-ų vietų nugalėtojams diplomai, nominacijos, padėkos mokytojams ir mokiniams už dalyvavimą konkurse bei dalyvių sąrašai bus išsiųsti į mokytojų elektroninius paštus.

Visiems linkime kūrybinės sėkmės! Ir toliau dalyvaukite mūsų skelbiamuose konkursuose!

1 - 4 kl. 

 • morta kauneckaite 1 kl
 • kamile buivydaite 4 kl
 • ugne zemkauskaite 2 kl
 • elena jusciute 1 kl
 • patricija simonyte 4 kl
 • tajus avizius 2 kl
 • patricija burbaite 4 kl
 • vilte gaidelyte 2 kl
 • emilis karusis 2 kl
 • rugile prapuolenyte 2 kl
 • austeja eimanaviciute 2 kl
 • justas piliutis 2 kl
 • guoste martinkeviciute 2 kl
 • greta prapuolenyte 2 kl
 • mila janukonyte 4 kl
 • evelina freimontaite 1 kl
 • mingaile norvaisaite 1 kl
 • viktorija maligina 1 kl
 • emilija simkute 2 kl
 • lukne kauneckaite 4 kl
 • milana igaryte 4 kl
 • milita putelyte 1 kl
 • lukne salvaityte 2 kl

5-7 kl.

 • goda azuolaite 6 kl
 • adele simanaviciute 5 kl
 • andreja sidorovaite 7 kl
 • agne joteikaite 7 kl
 • austeja biriukaite 5 kl
 • modesta budreikaite 7 kl
 • ugne kezyte 7 kl
 • arnas eringis 6 kl
 • kamile sakalauskaite 7 kl
 • urte borneikaite 6 kl
 • vilte raustyte 6 kl
 • gustas baranauskas 6 kl
 • titas kaminskas 6 kl
 • greta liaukeviciute 6 kl
 • laura peciulyte
 • Aureja Jagupenkaite 5 kl
 • Lukas Stongvilas 6 kl
 • Radvile Naudziute 6 kl

8-12 kl.

 • gabija stasiunaite 8 kl
 • ervinas paulauskas 10 kl
 • kamile kavaliauskaite 9 kl
 • ema jasiulyte 9 kl

f t g m

Apie mus

Neformalus vaikų švietimas – organizuota, kryptinga veikla, kurią Moksleivių namų bendruomenė  vykdo  60 metų.  Įstaigą lanko per 640 ugdytinių, dirba 18 pedagogų.  

1,2 % parama

Užpildykite FR0512  formą tiesiogiai EDS portale.

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!)   5 Mokestinis laikotarpis – (nurodykite praeitus metus) 

(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – 

(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]

(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190192462

Kontaktai

Adresas:
Žemaitijos g. 4
LT-89149 Mažeikiai

El.paštas: moksleiviunamai@kli.lt,
Telefonas: +370 443 70 609

Direktorė  Rasa Jurgaitienė
Telefonas: +370 443 79 891