• 1

  Mažeikių moksleivių namai, čia laukiamas kiekvienas moksleivis

 • 2

  Atrask sau patinkančią studiją

 • 3

  Mažeikių moksleivių namai, čia laukiamas kiekvienas moksleivis

 • 4

  Atrask sau patinkančią studiją

Copyright 2024 - Mažeikių moksleivių namai

Mokinių karpinių konkursas „Velykinis kiaušinis 2024“

 

MOKSLEIVIŲ RESPUBLIKINIO KARPINIŲ KONKURSO

„VELYKINIS KIAUŠINIS 2024“ 

NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

1. Konkurso nuostatai reglamentuoja tikslus, dalyvius, kūrybinių darbų pateikimo ir vertinimo organizavimo tvarką.

2. Konkursas skirtas skatinti mokinių domėjimąsi Lietuvos tautodaile, jos tradicijomis, karpinių iš popieriaus menu, ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus, saviraišką.

3. Konkursą organizuoja Mažeikių moksleivių namai.

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Tikslas – skatinti moksleivių kūrybinę raišką, susietą su karpinių menu ir lietuvių tautodailės tradicijomis.

5. Uždaviniai:

5.1. ugdyti vaikų meninį kūrybiškumą ir pažinimo kompetencijas;

5.2. skatinti domėtis popieriaus karpiniais Lietuvoje, susipažinti su tautiniais šalies raštais bei simboliais.

 

III. DALYVIAI

6. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos bendrojo lavinimo ir neformaliojo ugdymo mokyklų mokiniai.

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

7. Fotografuoti darbai siunčiami iki  2024 m. kovo 25 d. (imtinai).

8. Karpinių nuotraukos publikuojamos nuo 2024 m. kovo 29 d., o konkurso nugalėtojai skelbiami  2024 m. balandžio 15 d. Mažeikių moksleivių namų interneto svetainėje www.moksleiviunamai.lt

 

V. DARBŲ PATEIKIMAS

9. Karpiniai gali būti atlikti karpant žirklutėmis ar raižant rėžtuku, simetriški arba ne, naudojant baltą ir kitų spalvų popierių. Galima suklijuoti atskiras karpinio detales sukuriant savitą kiaušinio formos kompoziciją, kur atsispindėtų įvairūs liaudiški raštai, saulės, augalų ir gyvūnų motyvai, ornamentai. 

10. Karpinys turi atitikti konkurso temą, būti individualus ir atliktas savarankiškai, atsižvelgiant į amžiaus gebėjimus.

11. Karpinys turi būti priklijuotas, estetiškas.

12. Karpinys fotografuojamas šviesiame fone.

13. Kartu su karpinių nuotraukomis el. laiške būtina pateikti siunčiamų darbų sąrašą (1 priedas). 

14. Darbus siųsti į el. paštą: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

15. Darbai konkursui pateikiami JPG formatu (nedidesni kaip 3 MB). Siunčiamo kūrybinio darbo nuotrauką (failą) būtina pervadinti, nurodant autoriaus vardą, pavardę, klasę (pvz.: Jonas Jonaitis, 1 kl.).

16. Darbų ir dalyvių skaičius neribojamas.

17. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti, reprodukuoti ugdymui skirtuose leidiniuose, eksponuoti Moksleivių namų interneto svetainėje.

18. Darbai, neatitinkantys nuostatų reikalavimų, konkurse nedalyvauja.

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS ir APDOVANOJIMAI

19. Darbus vertins Mažeikių moksleivių namų direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. 

20. Skiriamos šios konkurso dalyvių grupės:

• 1 – 4  klasių moksleiviai,

• 5 – 7  klasių moksleiviai,

• 8 – 12 klasių moksleiviai.

21. Komisija, vertindama  darbus, atsižvelgia į šiuos kriterijus:

21.1. temos atitikimas, interpretacija, darbo originalumas;

21.2. karpinio techninis atlikimas;

21.3. estetinis vaizdas;

21.4. darbo atitikimas konkurso reikalavimams.

22. Kiekvienos dalyvių grupės I, II, III vietų nugalėtojai bus apdovanoti diplomais, o nugalėtojus ruošę mokytojai gaus padėkos raštus. 

23. Nominacija bus skirta už karpinio originalumą.

24. I-ų vietų ir Originaliausio karpinio autoriui diplomai ir atminimo dovanėlės bei padėkos mokytojams ir dalyvių sąrašai bus išsiųsti Lietuvos paštu, o II-ų ir III-ų vietų diplomai, padėkos ir dalyvių sąrašai - į mokytojų elektroninius paštus.

 

25. Dėl iškilusių konkurso klausimų teirautis:

tel. 8 443 70609, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Aleksejevienė;

el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

f t g m

Apie mus

Neformalus vaikų švietimas – organizuota, kryptinga veikla, kurią Moksleivių namų bendruomenė  vykdo  60 metų.  Įstaigą lanko per 640 ugdytinių, dirba 18 pedagogų.  

1,2 % parama

Užpildykite FR0512  formą tiesiogiai EDS portale.

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!)   5 Mokestinis laikotarpis – (nurodykite praeitus metus) 

(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – 

(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]

(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190192462

Kontaktai

Adresas:
Žemaitijos g. 4
LT-89149 Mažeikiai

El.paštas: moksleiviunamai@kli.lt,
Telefonas: +370 443 70 609

Direktorė  Rasa Jurgaitienė
Telefonas: +370 443 79 891