Apie Mane Mano Pomėgiai Žaidimai Laisvalaikis Kontaktai
 
Aš Rokas Keršis sukūriau šį tinklalapį moksleivių namuose. Šį tinklalapį
sukūriau su Photoshop ir Web tekstiniumi redaktoriumi programomis.
Panaudojau flash keletą elementų. Aš Šiuo metu mokinuosi 7 klasėje.
Mano kompiuterinio ugdymo mokytojas yra Rolandas Mikulskis