Renginių planas 2017-2018 metams.

Eil.

Nr.

                 Priemonės pavadinimas

          Data

Atsakingas

 Dalyviai

1.

Vaikų studijos “Nykštukas” ir “Debesėlis” rugsėjo 1-osios   šventė

09 mėn. 1 d.

L. Stonkuvienė

J.  Zaborienė

J.  Jurevičienė

Vaikai, tėveliai

2.

Naujų ugdytinių priėmimas į studijas, būrelius

09 mėn. 1-23 d.

Vadovai

Vaikai, tėveliai

3.

Studijos “Gandro namas” susitikimas ir susipažinimas

 

09 mėn.  d. 03 d.

I. Miltakienė

I. Krikščiukienė

J. Jurevičienė

S. Rimkienė

Vadovės, tėveliai

4.

Dizaino studijos kūrybinių darbų  paroda “Iš mano sapnų“

 

09 mėn. 11 – 20 d. d.

I. Miltakienė

Dizaino studija

5.

Europos judriosios savaitės renginiai. ,,Judėk ZUMBA ritmu“.

09 mėn. 28 d

I. Krikščiukienė

R. Plonienė

S. Barkuvienė

A. Krivickas

 

MN mokiniai

6.

Pasaulinei gyvūnų dienai skirti dailės studijos piešiniai ,,Mano pūkuotukas“

10 mėn. 2- 7 d.

 

G. Brasienė

Dailės studija

7.

Kūrybiniai darbeliai iš Fimo modelino ,,Šaukštas-grybas“

09 mėn. 3 -10 d.

 

 

I. Miltakienė

Dizaino studija

8.

Pažintinė-prevencinė savaitėSaugus eismas“

10 mėn. 4- 12  d.

L. Stonkuvienė

J. Jurevičienė

Studija ,,Nykštukas“

9.

Erdvinė instaliacija ,,Mezga rudenėlis margą taką...“

 

10 mėn 2- 14 d.

I. Miltakienė

S. Barkuvienė

Dizaino studija

10.

Rytmetys ,,Ežiuko pamokėlės“

Piešinių parodėlė „,Rudenėlis ieško spalvų“

 

10 mėn. 17 d.

S. Barkuvienė

L. Stonkuvienė

J. Jurevičienė

 

Studija

,,Nykštukas“

11.

Kūrybinių darbų paroda ,,Rudens spalvos ir formos“

10 mėn. 18-24 d.

G. Brasienė

Dailės studija

12.

Naujokų krikštynos. Diskoteka

10 mėn.  19 d.

Barkuvienė

A. Krivickas

Vadovai

MN ugdytiniai

13.

Kūrybinių darbų paroda ,,Tik tak ateina pasaka“

10 mėn. 25- 31d.

I. Miltakienė

Dizaino studija

14.

Mirusiųjų dienos paminėjimas ,,Prisiminkime išėjusius“

10 mėn. 27 -31d.

S. Barkuvienė

I. Miltakienė

 

15.

 

 

Arbatėlės rytmetis ,,Žalias žolinėlis – stiprybės šaltinėlis“

11 mėn.  8 d.

L. Stonkuvienė

J. Jurevičienė

S. Barkuvienė

 

Vaikų studija

,,Nykštukas“

16.

Socializacijos  projektas pasaulinei tolerancijos dienai ”Pasivaikščiojimas”

Dizaino studijos darbų kolekcijos pristatymas.

11 mėn. 16 d.

S.Barkuvienė

I Miltakienė

A. Krivickas Vadovai

 

MN ugdytiniai

 

17.

Piešinių paroda.,,Mokomės iš meistrų”

11 mėn. 17- 20 d.

G. Brasienė

Dailės studija

18.

Kompiuterinių piešinių konkursas ,,Žiemos fantazija“

Kompiuterinė grafikos internetinė paroda ,,Kalėdos“

 

Kompiuterinių piešinių konkursas ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka“

 

12 mėn. 4 d.

 

12 mėn. 11 d.

 

 

 

12 mėn. 18 d.

R. Mikulskis

Kompiuterija

 

19.

Kūrybinių darbų paroda ,,Balta pasaka“

12 mėn. 07-14 d.

G. Brasienė

 

Dailės studija.

 

 

20.

Floristinės kalėdinės kompozicijos ,,Kalėdinis prisilietimas“

 

12 mėn.  12 - 16 d.

 

I. Miltakienė

Dizaino studija

21.

Kūrybinių darbų paroda ,,Šviesos namai”

12 mėm 14-24 d.

I. Miltakienė

Dizaino studija

 

22.

 Eglutės įžiebimo šventė

 

12mėn. 19  d.

 

S. Barkuvienė

L. Stonkuvienė

J. Jurevičienė

 

Studija “Nykštukas”

 

 

23.

Kalėdinė šventė-karnavalas

12 mėn. d. 22

S. Barkuvienė

A. Krivickas

Vadovai

MN ugdytiniai

24.

Naujametiniai koncertai, parodos, atsiskaitymai

12mėn.09- 23 d.

S. Barkuvienė

Vadovai

MN ugdytiniai

25.

Vaikų studijos “Nykštukas”, “Gandro namas” senųjų metų palydos ,,Žiemos stebuklai”

12mėn. 15-22 d.

S. Barkuvienė

Vadovai

Vaikų st. ”Nykštukas”

 “Gandro namas”

26.

Sausio 13-osios paminėjimas

01 mėn.11-13 d.

S.Barkuvienė

I. Miltakienė

 

27.

Akcija „Baltasis badas” - Išvykos į gamtą

„Sniego angelai“, rytmetys ,,Šaltuko pokštai“

01 mėn 12-26 d.

S. Barkuvienė

L. Stonkuvienė

St. ,,Nykštukas”

MN ugdytiniai

28.

Darbų paroda „Šerkšnas”

01 mėn. 9 -17 d.

 

I. Miltakienė

 

Dizaino studija

 

29

Beždžioniukų diskoteka

01 mėn. 25 d. 

S. Barkuvienė

A. Krivickas

Vadovai

MN udgytiniai

30.

Rajoninė  kompiuterinės grafikos darbų paroda- konkursas  ,,Piešinys Valentinui”

02 mėn. 5- 28 d.

R. Mikulskis

 

Kompiuterija

31.

Šypsenų ir komplimentų diena

02 mėn. 15 d.

S. Barkuvienė

A. Krivickas

Vadovai

MN udgytiniai

32.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas ”Kuriame gimtinei”

 

02 mėn. 10-18 d.

I. Miltakienė

S. Barkuvienė

 

Dizaino studija

 

33.

Užgavėnių šventė.

Darbelių-kaukių parodėlė

02 mėn. 13-16 d.

S. Barkuvienė

L.Jurevičienė Stonkuvienė

 

Vaikų st. ,,Nykštukas”

34.

SUM-E Japonijos menas,,Veidai kitaip”

02 mėn.  19-28 d. 

 

I. Miltakienė

Dizaino  studija

35.

Projektas, skirtas 100-osioms metinėms ,,Kuriu Lietuvai”

02 mėn. 20-28 d.

G. Brasienė

Dailės studija

36.

Kovo 11-osios paminėjimas “Laisvė ir meilė mano širdyje gyvena”

 

03 mėn. 09 - 13 d.

I. Miltakienė

Dizaino studija

37.

Kūrybiniai  darbai ,,Interjero detalės”

03 mėn.12-21 d.

I. Miltakienė

Dizaino studija

38.

 Šventė „Žalia  gyvybės spalva“

03 mėn.23  d.

S.Barkuvienė

A. Krivickas

Vadovai

MN ugdytiniai

39.

Velykinių darbų paroda,,Velykų herojai“

03mėn.24 -

I. Miltakienė

Dizaino studija

 

40.

Piešinių paroda ir šventė „Širdutėmis išpuoškim žemę”

 

 

03  mėn. 11 -16 d.

J. Jurevičienė

L.Stonkuvienė

S. Barkuvienė

 

Studija ,,Nykštukas”

 

41.

 Rytmetys ,,Zuikio margučiai”

04 mėn. 4 d.

J. Jurevičienė

L. Stonkuvienė

S. Barkuvienė

 

Vaikų st. ,,Nykštukas”

 

42

Pastelė, anglis ,,Pro rūką”

04 mėn.  d.

 

I. Miltakienė

Dizaino studija

43.

Šventė ,,Atvelykio kiemelis“

04 mėn 5 d.

S. Barkuvienė

A. Krivickas

Vadovai

MN ugdytiniai

44.

Kūrybinių darbų paroda ,,Mokykimės iš tautodailės“

04 men. 24 - 30 d.

G. Brasienė

Dailės studija

45.

Meninių-muzikinių  renginių ciklas ,,Pavasario akimirkos”

05mėn. 11-30d.

Vadovai

MN ugdytiniai

46.

Vaikų studijos ,,Gandro namas” atsisveikinimo šventė

05 mėn.31 d.

Vadovės

Vaikų st.”Gandro namas”

47.

Vaikų studijų ,,Nykštukas”, ,,Debesėlis” atsisveikinimo šventė

05 mėn.30 -31 d.

S. Barkuvienė

L. Stonkuvienė

J. Zaborienė

Vaikų st.”Nykštukas“

48.

Dalyvavimas rajoninėse, respublikinėse, tarptautinėse piešinių parodose pagal pateiktus nuostatus

metų eigoje

Dailiųjų amatų sektorius

MN ugdytiniai

 

Pastaba: sudarant mėnesio veiklos planą  renginių  datos  gali būti tikslinamos.

 

f t g