Renginių planas 2016-2017 metams.

Eil.
Nr.

                 Priemonės pavadinimas

          Data

Atsakingas

 Dalyviai

1.

Vaikų studijos ,,Nykštukas” ir  ,,Debesėlis” rugsėjo 1-osios   šventė

09 mėn.1 d.

S. Barkuvienė
L. Stonkuvienė
J. Zaborienė
J. Jurevicienė

Vaikai, tėveliai

2.

Dizaino studijos kūrybinių darbų  paroda
,,Mini pasaulis“

09 mėn.
1-23 d.

I. Miltakienė

Dizaino studija

3.

Dailės studijos piešinių paroda
,,Visko po truputį“

09 mėn.
7-23 d.

G. Brasienė

Dailės studija

4.

Vaikų studijos “Gandro namas” susitikimas ir susipažinimas

09 mėn.5 d.

A.Aleksejevienė
J.Petrikaitė- Gedutienė
S. Rimkienė
J. Jurevičienė

Tėveliai, vaikai

5.

Naujų ugdytinių priėmimas į studijas, būrelius

09 mėn. 8 d.

Vadovai

Tėveliai, vaikai

6.

Kūrybinė savaitė ,,Po rudens skėčiu“

09 mėn.
26-30 d.

S. Barkuvienė
L. Stonkuvienė
J. Zaborienė

Vaikų studijos
,,Nykštukas“, ,,Debesėlis“,

7.

Kūrybinė savaitė ,,Pažinimo kelias“

09 mėn.
22-30 d.

I. Miltakienė

Dizaino studija

8.

Pasaulinės gyvūnų dienos paminėjimas.
Nuotraukų galerijos peržiūra.
Piešinių paroda ,,Mano mažasis draugas“

10 mėn.
3-12  d.

S. Barkuvienė
G. Brasienė
R. Mikulskis
J. Zaborienė

MN ugdytiniai
Dailės studija
Vaikų studijos
,,Debesėlis“, ,,Nykštukas“

9.

Erdvinė instaliacija
,,Skrendu į svajonių šalį“

10 mėn.
12-20 d.

I. Miltakienė

Dizaino studija

10.

Rytmetys  ,,Rudens spalvų stebuklai“

10 mėn. 17 d.

S. Barkuvienė
L. Stonkuvienė
J. Zaborienė

Vaikų studijos
,,Nykštukas, „Debesėlis“

11.

Naujokų krikštynos. Diskoteka

10 mėn. 20 d.

S. Barkuvienė
A. Krivickas
Vadovai

MN ugdytiniai

12.

Piešinių paroda ,,Rudens atspindžiai“

10 mėn.
25-31 d.

G. Brasienė

Dailės studija

13.

Mirusiųjų dienos atminimas
,,Prisiminkime išėjusius“

10 mėn.
27-31 d.

S. Barkuvienė
I. Miltakienė

Dizaino studija

14.

 

Piešinių ir darbelių parodėlė
,,Spalvotas lietus“

11 mėn.
7-14 d.

J. Zaborienė
L. Stonkuvienė

Vaikų studijos
,,Nykštukas“, ,,Debesėlis“

15.

Socializacijos  projektas pasaulinei tolerancijos dienai ,,Aš toks - tu kitoks”

11mėn.17 d.

S.Barkuvienė
I. Miltakienė
A. Krivickas Vadovai

MN ugdytiniai

16.

Piešinių paroda ,,Mokomės iš dailininkų”

11 mėn.
17-20 d.

G. Brasienė

Dailės studija

17.

Rytmetys  su ,,Lietaus nykštuku “

11 mėn. 22 d.

J. Zaborienė
L. Stonkuvienė
J. Jurevičienė
S. Barkuvienė

Vaikų studijos
“Debesėlis”, ,,Nykštukas”

18.

Kompiuterinės grafikos internetinė paroda-konkursas ,,Kalėdos“

12 mėn.
15-30 d.

R. Mikulskis

Kompiuterija

19.

Kūrybinių darbų parodos: ,,Kalėdų šviesoje“, ,,Kalėdiniai varpeliai”

12 mėn.
07-14 d.

G. Brasienė
L. Stonkuvienė

Dailės studija.
St.,,Nykštukas”

20.

Floristinės kalėdinės kompozicijos

12 mėn. 
12-16 d.

I. Miltakienė

Dozaino studija

21.

 Eglutės įžiebimo šventė

12mėn. 12  d.

S. Barkuvienė
L. Stonkuvienė
J. Jurevičienė
J. Zaborienė

Studija ,,Nykštukas” ,,,Debesėlis”

22.

Kalėdinis karnavalas ,,Pasakų skrynelė”

12 mėn. 22d.

S.Barkuvienė
A. Krivickas
Vadovai

MN ugdytiniai

23.

Naujametiniai koncertai, parodos, atsiskaitymai

12mėn.
09-23 d.

S.Barkuvienė
Vadovai

MN ugdytiniai

24.

Vaikų studijos ,,Nykštukas”,  ,,Gandro namas”, ,,Debesėlis” senųjų metų palydos ,,Žiemos miestas”

12mėn.
15-22 d.

S. Barkuvienė
Vadovai

Vaikų studijų ugdytiniai, tėveliai

25.

Kostiumų, makiažo, kūno plastikos sintezė ,,Foto blyksnis”

01mėn.
17-18 d.

I.  Miltakienė

Dizaino studija

26.

Sausio 13-osios - Laisvės gynėjų dienos paminėjimas

01mėn.
12-13 d.

S. Barkuvienė
I. Miltakienė

MN ugdytiniai

27.

Akcija ,,Baltasis badas” - išvykos į gamtą ,,Sniego angelai“.
Rytmetys ,,Žiemos pasaka“

01 mėn.
12-26d.

S. Barkuvienė
L. Stonkuvienė

Vaikų studijos
,,Nykštukas“,
,,Debesėlis“

28.

Kūrybinių darbų paroda ,,Miniatiūros”

01 mėn.
9-17 d.

I. Miltakienė

Dizaino studija

29

Beždžioniukų  diskoteka

01 mėn. 26 d.

S. Barkuvienė
A. Krivickas
Vadovai

MN ugdytiniai

30.

Rajoninė  kompiuterinės grafikos darbų paroda-konkursas  ,,Piešinys Valentinui”

02 mėn.
3-28d.

R. Mikulskis

Kompiuterija

31.

Šypsenų ir komplimentų diena

02 mėn. 16 d.

S. Barkuvienė
A. Krivickas
Vadovai

MN ugdytiniai

32.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas ,,Kuriame gimtinei”

02 mėn.
10-18 d.

I. Miltakienė
S. Barkuvienė

Dizaino studija

33.

Piešinių parida  ,,Veidai“

02 mėn.
22-27 d.

G. Brasienė

Dailės studija

34.

Užgavėnių kaukių gamyba ir parodėlė ,,Kaukai”

02 mėn.
20-28 d.

I. Miltakienė

Dizaino  studija

35.

Užgavėnių šventė ,,Išgąsdinkim žiemą…“

02 mėn. 28 d.

S. Barkuvienė
J.Zaborienė
L. Stonkuvienė
J. Jurevičienė

Vaikų studijos
,,Debesėlis”
,,Nykštukas”

36.

Kovo 11-osios paminėjimas ,,Laisvė ir meilė mano širdyje gyvena”

03 mėn.
09-13 d.

I. Miltakienė

Dizaino studija

37.

Kostiumų, makiažo, kūno plastikos sintezė ,,Foto blyksnis”

03 mėn.
12-21 d.

I. Miltakienė

Dizaino studija

38.

 Šventė ,,Tausokime gamtą - kurkime meną“

03 mėn.23  d.

S.Barkuvienė
A. Krivickas
Vadovai

MN ugdytiniai

39.

Kūrybinių darbų paroda ,,Žemė -visų mūsų namai“

03mėn.
24-31 d.

G. Brasienė

Dailės studija

40.

Piešinių paroda ,,Žemės pasakojimai”

Rytmetis  ,,Arbatžolių šokis“

03  mėn.
11-16 d.

J. Zaborienė
J. Jurevičienė
L.Stonkuvienė
S. Barkuvienė

Vaikų studijos ,,Nykštukas”, ,,Debesėlis“

41.

 Rytmetis  ,,Zuikio margučiai”

04 mėn. 18 d.

J. Zaborienė
J. Jurevičienė
L.Stonkuvienė
S. Barkuvienė

Vaikų studijos „Debesėlis”, ,,Nykštukas”

42

Piešinių paroda ,,Spalvos“

04 mėn.
17-24 d.

I. Miltakienė

Dizaino studija

43.

Atvelykio šventė ,,Velykų džiaugsmai“

04 mėn. 20 d.

S. Barkuvienė
A. Krivickas
Vadovai

MN ugdytiniai

44.

Kūrybinių darbų paroda. ,,Svajonių laivai“

04 mėn.
24-30 d.

G. Brasienė

Dailės studija

45.

Meninių-muzikinių  renginių ciklas ,,Pavasario žiedai”

05mėn.
11-30d.

Vadovai

MN ugdytiniai

46.

Vaikų studijos ,,Gandro namas” atsisveikinimo šventė

05 mėn.31 d.

Vadovės

Vaikų studija ,,Gandro namas”

47.

Vaikų studijų ,,Nykštukas”, ,,Debesėlis” atsisveikinimo šventė

05 mėn.
30-31 d.

S.Barkuvienė
L.Stonkuvienė
J. Zaborienė

Vaikų studijų ugdytiniai, tėveliai

48.

Dalyvavimas rajoninėse, respublikinės, tarptautinėse parodose, konkursuose, projektuose pagal pateiktus nuostatus

metų eigoje

MN studijos

MN ugdytiniai

Pastaba: sudarant mėnesinį darbo planą  renginių  datos  tikslinamos.

f t g