Visus norinčius kviečiame lankyti "Jaunųjų žurnalistų dirbtuvės" užsiėmimus, vadovė Virginija Steponavičienė.

Užsiėmimai vyks pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 1600 iki 1825 val.

f t g