Respublikinio konkurso „Žemės pasakojimai" 2018 m. laureatai ir prizininkai

1-4 Klasės

I vieta.

Nikita Panov 4 kl. Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, mokytoja Domantė Šarakauskaitė-Ivanauskienė.

II vietos.

Anelė Gylytė 2 kl. Mažeikių Vyturio pradinė mokykla, mokytoja Rasa Virketytė.
Benas Gadišauskas 4 kl. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla, mokytoja Jurgita Vaitiekūnienė.
Karina Saulevičiūtė 4 kl. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla, mokytoja Jurgita Vaitiekūnienė.
Nojus Mačiūnas 3 kl. Mažeikių Vyturio pradinė mokykla, mokytoja Rasa Virketytė.
Rusnė Žilėnaitė 2 kl. Ylakių skyrius, Skuodo meno mokykla, mokytoja Inga Šilinskaitė.

III vieta.

Devinas Raudys 3 kl. Mažeikių Vyturio pradinė mokykla, mokytoja Rasa Virketytė.
Emilija Butaitė 4 kl. Mažeikių Vyturio pradinė mokykla, mokytoja Rasa Virketytė.
Urtė Momkutė 3 kl. Ylakių skyrius, Skuodo meno mokykla, mokytoja Inga Šilinskaitė.
Paula Navardauskaitė 2 kl. Mažeikių Vyturio pradinė mokykla, mokytoja Rasa Virketytė.
Smiltė Švažaitė 3 kl. Mažeikių Vyturio pradinė mokykla, mokytoja Rasa Virketytė.

Nominacija už meninį ritmą
Ineta Monkevičiūtė 3 kl. Ukmergės "Ryto" specialioji mokykla, mokytoja Virginija Dupinienė.

5-7 Klasės

I vieta.

Gabija Butkutė 6 kl. Ylakių skyrius, Skuodo meno mokykla, mokytoja Inga Šilinskaitė.

II vieta.

Elžbieta Savickaitė 6 kl. Ylakių skyrius, Skuodo meno mokykla, mokytoja Inga Šilinskaitė.
Julija Daukšaitė 6 kl. Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, mokytoja Jovita Glemžaitė-Matuzienė.

III vieta.

Augustė Kavaliauskaitė 7kl. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija, mokytoja Inga Šilinskaitė.
Deimantė Baužytė 6 kl. Ylakių skyrius, Skuodo meno mokykla, mokytoja Inga Šilinskaitė.
Viltė Gluoksnytė 6 kl. Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, mokytoja Audrė Šarauskienė.

7- 12 Klasės

I vieta.

Laura Vaitkutė 11 kl. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija, mokytoja Inga Šilinskaitė.

II vieta

Emilija Bubliauskaitė 8 kl. Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla, mokytoja Raminta Lupeikienė.
Simona Raštikaitė 11 kl. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija, mokytoja Inga Šilinskaitė.

III vieta.
Lina Pabrėžaitė 8 kl. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija, mokytoja Inga Šilinskaitė.
Viktorija Jagelavičiūtė 11 kl. Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, mokytoja Jovita Glemžaitė-Matuzienė

Nominacija už tapybiškumą

Goda Vaitkutė 12 kl. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija, mokytoja Inga Šilinskaitė.

 

Komisija ir nariai

Pirmininkas:
Aida Aleksejevienė, Moksleivių namų pavaduotoja ugdymui
Nariai:
1. Genė Brasienė, moksleivių namų dailės mokytoja metodininkė
2. Rolandas Mikulskis, moksleivių namų kompiuterinio ugdymo mokytojas metodininkas
3. Irutė Miltakienė, moksleivių namų dizaino mokytoja
4. Asta Milėškienė, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokytoja ekspertė

Konkurso prizininkams, laureatas ir visiems mokytojams bus išsiųsti padėkos raštai.

Dėkojame visiems dalyviams ir lauksime Jūsų darbų kitais metais!

Visų laureatų ir prizininkų kūrybiniai darbai publikuojami neatsižvelgiant į užimtą vietą.

1-4 Klasės

 

 • Ineta_Monkeviciute_IIIc_socialiniu_igudziu_grupe__Ukmerges Ryto_specialioji_mokykla
 • Paula Navardauskaite 8m_Mazeikiu_Vyturio_pradine_mokykla
 • Rusne_Zilenaite_8_metai__Ylakiu_skyrius_Skuodo_meno_mokykla
 • Smilte_Svazaite_2_kl_Mazeikiu_Vyturio_pradine_mokykla
 • Benas_Gadisauskas_4__Kedainiu_r_Labunavos_pagrindine_mokykla
 • Emilija_Butaite_4_kl___Mazeikiu_Vyturio_pradine_mokykla
 • Nojus_Maciunas_3c_kl_Mazeikiu_Vyturio_pradine_mokykla
 • Nikita_Panov_3klase_Kauno_Antano_Martinaicio_dailes_mokykla
 • Anele Gylyt 8m_Mazeikiu_Vyturio_pradine_mokykla
 • Devinas_Raudys_3kl_Mazeikiu_Vyturio_pradine_mokykla
 • Karina_Sauleviciute_4__Kedainiu_r_Labunavos_pagrindine_mokykla
 • Urte_Momkute_3_kl_Ylakiu_skyrius_Skuodo_meno_mokykla

5-7 Klasės

 

 • Auguste_Kavaliauskaite_13_metu__Zidiku_Marijos Peckauskaites_gimnazija
 • Julija_Dauksaite_6kl_Kauno_Antano_Martinaicio_dailes_mokykla
 • Gabija_Butkute_12_metu__Ylakiu skyrius_Skuodo meno_mokykla
 • Vilte_Gluoksnyte_5kl__Kauno_Antano_Martinaicio dailes_mokykla
 • Deimante_Bauzyte_12_metu__Ylakiu_skyrius_Skuodo meno_mokykla
 • Elzbieta_Savickaite_12_metu___Ylakiu_skyrius_Skuodo_meno_mokykla

7-12 Klasės

 

 • Goda_Vaitkute_18_metu_Zidiku_Marijos_Peckauskaites_gimnazija
 • Emilija_Bubliauskaite_8kl_Mazeikiu_Kalnenu_pagrindine_mokykla
 • Laura_Vaitkute_17_metu_Zidiku_Marijos_Peckauskaites_gimnazija
 • Simona_Rastikaite_17_metu_Zidiku_Marijos_Peckauskaites_gimnazija
 • Viktorija_Jagelaviciute_11kl_Kauno_Antano_Martinaicio_dailes_mokykla
 • Lina_Pabrezaite_14_metu__Zidiku_Marijos_Peckauskaites_gimnazija
f t g